IMG 20180812 WA0005

BAMA ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) 2018

Tarikh/Date: 12th August 2018

Masa/Time: 9.30AM – 2.00PM

Tempat/Venue: BAMA Office, No.27-1, Jalan Kesuma 3/1, Bandar Tasik Kesuma, 43700 Beranang, Selangor.

Penerangan berkaitan / Discussion notes

  1. Pembentangan slide pengenalan dan objektif BAMA / Introduction of BAMA vision, mission and objective.
  2. Isu-isu berkaitan transplant / Related matters to liver transplant.
  3. Kerjasama BAMA bersama Nanyang Press Foundation untuk medical aid untuk pembedahan transplant dan tajaan untuk mesin perubatan dan juga program kesedaran./ Mutual cooperation between BAMA and Nanyang Press Foundation for the following purposes; medical aid that required for liver transplant, sponsorship for medical machines and awareness program.
  4. Kerjasama BAMA bersama PPUM / Mutual cooperation between BAMA and University Malaysia Medical Centre (UMMC).
  5. Kerjasama BAMA bersama High Commission New Delhi / Mutual cooperation between BAMA and High Commission of Malaysia New Delhi India.
  6. Kerjasama BAMA dengan pihak luar yang berminat / Potential cooperation with interested parties.

Persatuan Biliary Atresia Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat sejak penubuhan BAMA sehingga sekarang dan tahniah kepada ahli-ahli jawatankuasa yang baru dilantik / BAMA would like to thank the parties involved and much appreciate your continuous support since the establishment of BAMA until now & congratulate newly appointed committee members.